Udržitelný turismus

Chystaný inteligentní softwarový průvodce, opírající se o znalosti o destinaci a jejím aktuálním stavu, přinese návštěvníkovi novou kvalitu zážitku. Návštěvu pomůže lépe naplánovat a připravit, přímo v terénu poskytne zajímavé informace o místě i probíhajících akcích a ukáže i méně známé atraktivity, po návratu domů zážitek ještě prohloubí hodnotnými a leckdy unikátními informacemi o historii, přírodě nebo kultuře místa.

Návštěvnický management získá přehled o intenzitě a dopadech turismu, bude moci s návštěvníky komunikovat a na základě objektivních kritérií pozitivním způsobem modulovat jejich pohyb a chování, a to i v reakci na roční a denní dobu a aktuální situaci v území. Připravovaný systém umožní simulaci scénářů dalšího vývoje vč. analyzování dopadů změn v počtech návštěvníků, v návštěvnické infrastruktuře a vlivy dalších faktorů.

Na výzkumu a vývoji spolupracuje Univerzita Hradec Králové, na odborné garanci se podílí Agentura ochrany přírody a krajiny.

Experimentální nasazení je připravováno pro přírodně citlivé oblasti:

  • České Švýcarsko - Správa NP České Švýcarsko a České Švýcarsko, o. p. s.
  • Železné hory - Správa CHKO Železné hory a VODNÍ ZDROJE CHRUDIM, spol s r. o. (správa geoparku)
  • Broumovsko - Správa CHKO Broumovsko, Společnost pro destinační management Broumovska
  • Český ráj - Správa CHKO Český ráj, Sdružení Český ráj, Geopark Český ráj, o.p.s.

Financování: TAČR projekt TL02000267