Otevřené komunikační a webové technologie

Vyvíjíme specializované webové informační systémy zejména v jazyce Python pro webový framework Web2Py.

Jsme součástí mezinárodní high-availability sítě MConf videokonferenčních serverů BigBlueButton.

Experimentálně jsme přizpůsobili a nasadili do praxe systém Sagator pro bezpečnou elektronickou poštu, vyvíjený na Univerzitě v Košicích.

Spolupracovali jsem s CRFreeNet na řadě výzkumných a experimentálních projektů, např. technické inovace optických datových pojítek, experimentální nasazení radiových pojítek ATH System, systému pro správu sítě, vícecestný IP směrovací program, atd.