Otevřené komunikační a webové technologie

Vyvíjíme specializované webové informační systémy zejména v jazyce Python pro webové frameworky Web2Py a Py4web.

Do praxe jsme zavedli systém Sagator pro bezpečnou elektronickou poštu, vyvíjený na Univerzitě v Košicích.

Spolupracovali jsem s CRFreeNet na řadě výzkumných a experimentálních projektů, např. technické inovace optických datových pojítek, experimentální nasazení radiových pojítek ATH System, systému pro správu sítě, vícecestný IP směrovací program, atd.