Čím se zabýváme

Informační technologie zásadně proměňují společnost. Naším cílem je hledat, zkoumat a experimentálně ověřovat takové způsoby využití pokročilých informačních technologií, které život zkvalitní. Úsilí směřujeme do různých perspektivních aplikačních oblastí, zejména:

  • Inteligentní technologie pro udržitelný cestovní ruch v chráněných oblastech
  • Technické inovace v jazykovém vzdělávání dětí i dospělých
  • Digitální technologie pro soudržnou a spravedlivou společnost
  • Otevřené komunikační a webové technologie

S čím vám pomůžeme

Dejte nám vědět pokud se chystáte řešit problém vyžadující výzkum nebo experimentální vývoj např. v následujících oblastech:

  • otevřené a modulární webové služby a informační systémy
  • modelování systémů a simulace scénářů
  • pokročilé datové analýzy, datová věda, big data
  • inovativní integrace a řetězení služeb a systémů
  • kognice, spotřebitelské chování, hloubkové uživatelské testování
  • sociální média a jejich etika