Digitální technologie pro soudržnou a spravedlivou společnost

Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové zkoumáme možnosti zpřístupňování a přizpůsobování různých digitálních služeb potřebám letitých uživatelů.

Pomohli jsme na Chrudimsku a Pardubicku vybudovat komunitně orientovanou neziskovou komunikační síť → CRFreeNet

Technicky jsme zabezpečili systematické zmapování sociálních služeb poskytovaných v Pardubickém kraji.

Financování: Pardubický kraj, vlastní