Procesy a dokumenty

Naším prvním cílem je odstranit bariéry v používání digitální výměny dokumentů a zpřístupnit tyto technologie dosud váhajícím společnostem všech velikostí. Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a odborníky na daňovou a účetní evidenci ze společnosti EVITAX připravujeme konkrétní řešení pro podporu strojově čitelné výměny faktur a obdobných obchodních dokumentů.

Naší vizí je radikální zefektivnění obchodních vztahů a procesů napříč odběratelsko-dodavatelským řetězcem chytrou digitalizací procesů a oběhu obchodních dokumentů. Na rozdíl od zpravidla uzavřených řešení konkurence stavíme na důsledném respektování standardů, dokumentovaných API a otevřených zdrojových kódech.

Financování: OR/21/73910 'Podpora přípravy projektu Automatizovaná účetní kancelář'. Program 'Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II', realizace 5/2021-1/2022. Projekt je realizován za finanční podpory EU a Pardubického kraje.